Calendari avaluacions

 SESSIONS D’AVALUACIÓ I INFORMES A LES FAMÍLIES

2022/2023

EtapaSessió d’avaluacióInformes a les famílies
Infantil———
16 desembre  
31 març
21 juny
Primària
14 desembre
27 març
14 juny
Promoció: 21 juny
16 desembre
31 març
16 juny
Informe final: 26 juny
ESO
24 octubre
19 desembre
27  març
14 juny
22 juny (final 4t)
26 juny (final 1r, 2n,3r)

  26 octubre
21 desembre
29 març
16 juny
Qualificacions finals: 23 juny (4t)
28 juny (1r,2n,3r)