Calendari avaluacions

 SESSIONS D’AVALUACIÓ I INFORMES A LES FAMÍLIES

2023/2024

EtapaSessió d’avaluacióInformes a les famílies
Infantil———
15 desembre  
22 març
20 juny
Primària
13 desembre
19 març
12 juny
Promoció: 19 juny
15 desembre
22 març
14 juny
Informe final: 25 juny
ESO
18 desembre
25  març
17 juny
20 juny (final 4t)
26 juny (final 1r, 2n,3r)

20 desembre
27 març
18 juny
Qualificacions finals: 21 juny (4t)
27 juny (1r,2n,3r)