Normatives de convivència Educació Infantil

 • Hem d’arribar puntuals a l’escola.
 • A causa del protocol d’entrada i sortida d’alumnes, no serà possible parlar directament amb la mestra. Si el papà o la mamà necessita comunicar-se amb ella, ho haurà de fer pel correu electrònic o deixant una nota escrita al personal de porteria amb el meu nom i amb allò que li voleu comunicar.
 • Cada dia, a casa, abans de venir a l’escola m’han de mirar la temperatura. Si estic a més de 37ºC, no he de sortir de casa.
 • No he d’anar a l’escola si he passat mala nit per qualsevol motiu, si he tengut o tenc febre superior a 37ºC o en cas que presenti altres símptomes de possible covid; tampoc he d’anar a l’escola si tenc erupcions a la pell, infeccions a la boca, conjuntivitis o polls. Algú de la família ha d’avisar a l’escola abans de les 9.
 • No he de sortir de casa i no puc anar a l’escola si he de romandre en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòstic de covid o si estic en quarantena domiciliària.
 • Si hem de sortir abans d’hora o ens ha de venir a cercar algun familiar que no conegui la mestra o el personal de porteria, en entrar hem de deixar una nota escrita amb el meu nom.
 • Per anar a l’escola, he d’anar net i curiós.
 • He de dur l’uniforme i el xandall complet, d’acord amb el model establert. Totes les peces de roba han d’estar marcades amb el nom i llinatges; la jaqueta, l’abric i la bata, amb una cinta (20 cms) per penjar-ho tot.
 • En anar a l’escola, duré la bata posada de casa; aquesta ha de tenir el meu nom brodat a un lloc visible. S’ha de rentar cada dia.
 • Si qualque vegada necessit prendre medicaments, els hauré de deixar a porteria amb el nom, la dosi i l’hora d’administració.
 • Pares, hem de mantenir lliures les zones d’accés al centre per tal de facilitar la fluïdesa de l’entrada i sortida dels alumnes.
 • La meva mestra no pot facilitar dades personals dels alumnes (llistes, telèfons, adreces).
 • No puc dur joies ni juguetes.
 • Per tenir una alimentació equilibrada i sana, cada dimarts duré fruita per berenar, i aprofitaré només el divendres per dur dolç (procuraré evitar bolleria industrial).
 • Els nostres aniversaris els celebrarem a l’aula cantant una cançó adient i amb la confecció d’una corona personalitzada. No es podrà dur cap tipus d’aliment, beguda, llepolies o detall.
 • Pares, procurau no reclamar l’atenció de la meva mestra a les entrades i sortides; demanau-li una entrevista telemàtica per parlar amb ella amb més tranquil·litat.
 • Per venir a l’escola, he de dur una bosseta de tela per al berenar amb el meu nom. No duré motxilla grossa ni amb rodes.
 • El berenar el duré dins una carmanyola amb el meu nom, amb la qual cosa evitarem el paper d’alumini i, també, una botella d’aigua reutilitzable (termo) per reduir els plàstics.
 • Per facilitar la higiene, tendrem sempre a l’escola un paquet de tovalloletes, una botelleta de gel hidroalcòholic i un paquet de mocadors d’un sol ús.
 • RECORDAU que cada trimestre heu de tornar a la mestra l’Informe signat amb la seva funda.