Tutors i professorats

CURS 2023/24

Professorat
Balle Truyolls, Carlota
Barceló Barceló, Aina
Bezares Mas, Juana María (Tutora 6è E.Infantil)
Bisbal Ferré, Miguel A.
Calafat Bujosa, Francisca (Tutora 1r E. Primària)
Caldés Casas, Javier
Castro Vílchez, María
Colom Amengual, Cristina (Tutora 5è EI)
Donaire Rodríguez, Marina (Cotutora 2n E. Primària)
Ferrer Chamblin, Emma
Gelabert Gamero, Cristina (Tutora 3r d’ESO)
González Cabot, Julio
Gual Marquès, Marta (Tutora 4t d’ESO)
Jaume Ríos, Juan
Llinàs Salas, Margalida
Marimón Miralles, Jerònia Maria
Mellado Mellado, Inmaculada
Mulet Coll, Margalida
Pérez Terrasa, María del Carmen
Pizà Martínez, Laura (Tutora 4t E. Primària)
Pons Anglada, Cristina (Tutora 1r d’ESO)
Pons Socias, Ma. Antònia (Tutora 3r E. Primària)
Ramis Darder, Catalina
Roig Medinas, Manuela (Tutora 6è E. Primària)
Rotger Crespí, Isabel (Tutora 5è E. Primària)
Sales Cirer, Miquela (Cotutora 2n E. Primària)
Sampol Morey, Francesca
Valle García, María José (Tutora 4t E.Infantil)
Villà Torres, Maria (Tutora 2n d’ESO)