Tutors i professorats

CURS 2022/23

Professorat
Artigues Aguiló, Gabriel
Barceló Barceló, Aina
Bezares Mas, Juana María (Tutora 5è E.Infantil)
Bielsa Zarzoso, Asunción (Cotutora 1r E. Primària)
Bisbal Ferré, Miguel A.
Calafat Bujosa, Francisca (Tutora 2n E. Primària)
Castro Vílchez, María
Colom Amengual, Cristina
Ferrer Chamblin, Emma
Gelabert Gamero, Cristina
Gelabert Valcaneras, Lluís 
González Cabot, Julio
Gual Marquès, Marta (Tutora 3r d’ESO)
Jaume Ríos, Joan
Llinàs Salas, Margalida (Tutora 4t d’ESO)
Marimón Miralles, Jerònia Maria
Mellado Mellado, Inmaculada
Mulet Coll, Margalida (Tutora 4t E.Infantil)
Pérez Terrasa, María del Carmen
Pizà Martínez, Laura (Tutora 3r E. Primària)
Pons Anglada, Cristina (Tutora 2n d’ESO)
Pons Socias, Ma. Antònia (Tutora 4t E. Primària)
Ramis Darder, Catalina
Roig Medinas, Manuela (Tutora 5è E. Primària)
Rotger Crespí, Isabel (Tutora 6è E. Primària)
Sales Cirer, Miquela (Cotutora 1r E. Primària)
Sampol Morey, Francesca
Valle García, María José (Tutora 6è E.Infantil)
Villà Torres, Maria (Tutora 1r d’ESO)