Tutors i professorats

CURS 2021/22

Professorat
Artigues Aguiló, Gabriel
Barceló Barceló, Aina
Bezares Mas, Juana María (Tutora 4t E.Infantil)
Bielsa Zarzoso, Asunción (Tutora 2n E. Primària)
Bisbal Ferré, Miguel A.
Calafat Bujosa, Francisca (Tutora 1r E. Primària)
Castro Vílchez, María
Ferrer Chamblin, Emma
Garcia-Muñoz Castillo, Carla
Gelabert Valcaneras, Lluís 
González Cabot, Julio
Gual Marquès, Marta (Tutora 4t d’ESO)
Jaume Ríos, Joan
Llinàs Salas, Margalida (Tutora 3r d’ESO)
Marimón Miralles, Jerònima Maria
Mellado Mellado, Inmaculada
Mulet Coll, Margalida (Tutora 5è E.Infantil)
Pérez Terrasa, María del Carmen
Pizà Martínez, Laura (Tutora 4t E. Primària)
Pons Anglada, Cristina (Tutora 2n d’ESO)
Pons Socias, Ma. Antònia (Tutora 3r E. Primària)
Ramis Darder, Catalina
Ramon Alejandro, Pere (Tutor 1r d’ESO)
Rigo Valero, Diana
Roig Medinas, Manuela (Tutora 5è E. Primària)
Rotger Crespí, Isabel (Tutora 6è E. Primària)
Sabater Tous, Jaume
Sales Cirer, Miquela (Tutora 2n E. Primària)
Sampol Morey, Francesca
Valle García, María José (Tutora 6è E.Infantil)
Villà Torres, Maria

                                                             Curs 202