Normes de convivència primària

Tenint en compte la situació actual les normes per aquest curs són les següents:

 • Abans d’acudir al centre s’ha de prendre la temperatura als infants, així com observar el seu estat físic general, i no acudir a classe en cas de que no es trobi bé.
 • Si un alumne/a es troba malament, no ha d’assistir a classe i avisar telefònicament abans de les 9h.
 • L’alumne ha d’arribar d’hora al centre i es col·locarà a la fila que pertoqui.
 • Les famílies són responsables de garantir la distancia al carrer amb les altres famílies, tenint present l’horari d’entrades i sortides.
 • És convenient que les famílies no es quedin al voltant del centre ni abans de l’entrada ni després de la sortida per garantir les mesures de seguretat sanitàries i de distanciament social.
 • Les famílies no podran accedir al centre per a comunicacions del dia a dia, caldrà enviar un correu electrònic al tutor/ tutora o mitjançant l’agenda.
 • Durant tot el curs s’obriran les portes a les 8:50. Entraran por la porta principal (-A-) i sortiran a les 11:55 per la porta del Gimnàs (-B-). El capvespre s’obriran a les 14:50. Entraran por la porta principal (-A-) i sortiran a les 16:55 per la porta del Gimnàs (-B-).
 • L’alumnat haurà d’evitar les aglomeracions a les entrades i sortides i dur en tot moment, la mascareta que serà d’ús obligatori a totes les aules i en el recinte escolar.
 • El centre disposa de gel hidroalcohòlic i de tot el material higiènic necessari a totes les aules i espais comuns del centre, però els alumnes poden dur dins la motxilla el seu gel d’ús personal.
 • L’alumnat haurà de netejar i desinfectar els seus estris i materials de treball cada dia a casa, per tal que agafin rutines de higiene essencials per aquesta etapa.
 • L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tots els altres alumnes, hagin entrat al centre per després poder entrar.