Característiques generals

El Col·legi Arcàngel Sant Rafel és un centre concertat a tots els nivells.

 • Etapes educatives:
  • Infantil, de 3 a 6 anys.
  • Primària, de 6 a 12 anys.
  • ESO, de 12 a 16 anys.
 • Alumnat mixt.
 • Equip docent amb les especialitats corresponents.
 • Orientador escolar.
 • Uniforme des de 3 anys.
 • Tots els alumnes de les tres etapes cursen religió catòlica.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

La llengua vehicular del centre és la catalana

 • És objectiu del centre que tot l’alumnat, en finalitzar l’ensenyança bàsica, comprengui i s’expressi de forma oral i per escrit correctament en català i en castellà.
 • Fomentam la competència lingüística en la llengua anglesa, tot iniciant-ne l’aprenentatge des dels 3 anys.
 • A Primària, s’imparteixen una o dues àrees no lingüístiques en anglès.
 • A Secundària, l’àrea de ciències socials s’imparteix en ANGLÈS.
 • S’ofereix com a segona llengua estrangera l’alemany, a partir de 2n d’ESO.
 • Vegeu al nostre web el Projecte Lingüístic de Centre.

RRI i altra normativa pròpia

Vegeu al nostre web «Normativa i reglaments»

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

 • Menjador escolar (tiquet diari).
 • Assegurança d’accidents.
 • Aula Matí (Guarderia des de les 7:30h del matí, fins a les 9h.)
 • Els preus dels serveis escolars són aprovats pel Consell Escolar del centre i rebreu puntual informació en contractar-los.

  Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

  • El centre ofereix les activitats extraescolars de contractació voluntària següents:
  • TALLERS per als usuaris de menjador (de 13:45 a 14:45h.):
   • Aula Migdia (Infantil)
   • Taller d’estudi -A- (1r a 4t de Primària)
   • Taller d’estudi -B- (5è i 6è d’EP)
  • INFANTIL:
   • Tallers en anglès (Programació nova cada curs):
    • Magic Box YELLOW (infantil 4 anys)
    • Magic Box ORANGE (infantil 5 anys)
   • Customitza’t (manualitats)
   • Tardes divertides
  • PRIMÀRIA:
   • Tallers de Teatre (diferents nivells):
    • Teatre iniciació (1r i 2n EP)
    • Teatre I (3r i 4t EP)
    • Teatre II (5è i 6è EP)
   • Tallers en anglès (diferents nivells i temàtiques):
    • BEE-BOT (1r i 2n EP)
    • FUN ENGLISH (3r i 4t EP)
    • LET’S GO TO LONDON (5è i 6è EP)
   • Coral (4t – 6è EP)
   • Customitza’t (manualitats)
   • Tardes divertides
  • ESO:
   • Teatre
   • Coral
   • Preparació per el First Certificate (diferents nivells)

 • Els preus de les activitats extraescolars són aprovats pel Consell escolar del centre rebreu puntual informació en contractar-les.
  Les activitats extraescolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa us estarem molt agraïts per la vostra decisió de contractar-les (Article 51.3 LODE).
 • La programació d’activitats extraescolars s’actualitza al setembre.
 • Infantil i Primària, de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores.
  ESO, de 8 a 14 hores.