El col·legi Arcàngel Sant Rafel té establert un sistema de gestió de la qualitat per a una millora contínua dels seus processos educatius, tot en un clima configurat per la convivència cristiana.

Gràcies a aquesta voluntat, va rebre la certificació segons la Norma ISO 9001:2000 en el curs de novembre de 2003 i la recertificació en el novembre de 2006.

Recertificació segons la ISO 9001:2008 el novembre de 2009,  novembre de 2012 i novembre de 2015.

Adaptació a la nova norma ISO 9001:2015 i obtenció de la certificació el gener de 2018 i novembre de 2018.

Política de qualitat

Mapa de processos

Calendari
juny 2020
M T W T F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 1 2 3
Futurs Esdeveniments
No hi ha pròxims esdeveniments